Privacyverklaring

Als tegelmonsters.nl vinden wij het belangrijk dat jij met een gerust hart monsters kunt bestellen. Om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen,  hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Daarnaast is het ook wettelijk verplicht dat wij jou hierover informeren. De privacyverklaring kan hieronder geraadpleegd worden

De privacyverklaring bevat de volgende informatie: het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt of opgeslagen, het doel van het opslaan van gegevens, de bewaartermijn en de rechten die jij hebt om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Heb je vragen of opmerking hierover? Neem dan contact met ons op!